ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดาจัดประชุมผู้ประกอบการ/ผู้แทน ตัวแทนออกของ นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดาจัดประชุมผู้ประกอบการ/ผู้แทน ตัวแทนออกของ นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-30  |   ข่าววันที่: 2017-05-30 |  อ่าน: 465 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดาจัดประชุมผู้ประกอบการ/ผู้แทน ตัวแทนออกของ นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ เกี่ยวกับ
- พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
- ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ำ พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
- การออกหนังสือฯ ส่งออกอาหารสัตว์ และขั้นตอนการปฏิบัติ
งาน
- บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
(MOU)
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน งานด่านฯ และถูกต้องตามกฎหมาย,ระเบียบ,ขั้นตอนปฏิบัติ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (127)   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (114)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (112)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (104)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (88)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (87)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (84)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (83)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.