ประเทศอินเดียกำหนดใช้ใบรับรองสุขภาพอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certificate)

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


ประเทศอินเดียกำหนดใช้ใบรับรองสุขภาพอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certificate) ประเทศอินเดียกำหนดใช้ใบรับรองสุขภาพอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certificate)..คลิก

เนื่องด้วยประเทศอินเดียมีการกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่ส่งไปยังประเทศอินเดียต้องมีใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certificate) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

ในการนี้ ด่านตรวจประมงลาดกระบัง จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการได้ทราบถึงแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากพบข้อสงสัยสามารถที่ติดต่อ สอบถามมายังด่าน ฯ ที่หมายเลข 02-360-9117 , 02-360-9112 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 93  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 85 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 5 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 73 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 67 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 64 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 62 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 59 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 12 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 58 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 53 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 10 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 10 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

    รายละเอียด ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 21 ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520   email  lbfishtrade@gmail.com  โทรศัพท์ 02-360-9112  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6