ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 กันยายน 2565

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 กันยายน 2565 

ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประเทศอินเดียกำหนดใช้ใบรับรองสุขภาพอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Ce...  86   ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565   76  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566   65  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 5 มกราคม 2566   62  หลักเกณฑ์การขอใบรับรองแสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำเพื่อใช้ประกอบการนำเข้าประเทศญี่ป...  59  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565   56  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565   56  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2566   55  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำอายัดประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565   53  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ