แจ้งปิดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ของกรมประมง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


แจ้งปิดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ของกรมประมง เนื่องด้วยระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ของกรมประมง มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้ระบบไม่สามารถเปิดให้บริการได้จึงต้องดำเนินการออกใบอนุญาตใบรับรอง ในรูปแบบกระดาษ (Manual) ตั้งแต่วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 00.01 น.เป็นต้นไป ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
หากผู้ประกอบการพบข้อสงสัยในการดำเนินการ ขอเอกสาร (Manual) สามารถ ติดต่อสอบถามที่ 02 360-9112 / 02 360-9117
Email : Lbfishtrade@gmail.com  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกว...  187   สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565   148  แจ้งปิดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรั...  111  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565   101  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   83  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565   77  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565   76  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565   70  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565   66  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ