ประกาศกรมประมง เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


ประกาศกรมประมง เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องด้วยกรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้าย หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ด่านตรวจประมงลาดกระบัง 02-360-9117 / 02-360-9112 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ