สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกว...  153   สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565   118  ประกาศกรมประมง เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำผ่า...  85  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565   79  แจ้งปิดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรั...  76  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565   72  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565   67  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565   66  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565   65  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ