เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) และคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) และคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-11-28  |   ข่าววันที่: 2019-11-25 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) และคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง จากกรณีที่ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการรัฐ เนื่องจากถูกสั่ระงับสิทธิ์การทำการประมง จำนวน 2 ราย นายสัน ทำนากล้า เรือประมงสอดสิน7 และนางสาววิภา ปลูกไม้ดี เรือประมงโชควรรณฤดี ชนิดเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักและสำหรับชาวประมงรายอื่นๆ ภาครัฐจะเร่งทยอยคืนสิทธิ์ให้ชาวประมงพาณิชย์ ได้กลับมาประกอบอาชีพได้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำการประมง ให้ยั่งยืนในอาชีพต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (884)  ใบรับรองแพทย์.. (812) ประกาศกรมประมง.. (639) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (548) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (546) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (522) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (480) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (473) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (467) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (462) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (461) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (454) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (454) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (454) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (422) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (417) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (415) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (406) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (395) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (373)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000