ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

วิถีการทำไซดักปู ของชาวประมงเกาะลันตา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-21  |   ข่าววันที่: 2019-10-15  |  1 ครั้ง
ประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-08-26  |   ข่าววันที่: 2019-08-25  |  31 ครั้งขอเขิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว จ.ตรัง ร่วมสังเกตการณ์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-07-26  |   ข่าววันที่: 2019-07-25  |  34 ครั้ง
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (706)  ใบรับรองแพทย์.. (556) ประกาศกรมประมง.. (475) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (436) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (410) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (362) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (349) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (340) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (336) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (334) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (331) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (323) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (311) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (292) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (292) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (291) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (278) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (278) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (249) ประกาศกรมประมง.. (248)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000