วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวปวีณา หมันการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง ระดับพื้นที่จังหวัดตรัง ประกอบด้วย นางพรรณี เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ,นางสาวศิรินทิพย์ สังข์จีน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ,นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน ,นายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านสุโสะ อำเภอปะเหลียน และกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านนาทะเล อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ