วันที่ 22 เมษายน 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่มอบหมาย นายวัทธิกร ชูพงศ์ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ(R-Map)เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายเดิมกับนิคมอุตสาหกรรม. แหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ณ โรงแรมดีวาน่า พลาช่า อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ