วันที่ 21 เมษายน 2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายสิทธิโชค จิตรรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง ระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยนางจิรวรรณ์ ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ นางจิราภรณ์ รัตนพรหม ประมงอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และมอบอุปกรณ์การทำการประมงแก่กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงบ้านหลังเกาะ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ ว่างไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ