“โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 16

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

“โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 16 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2018-08-14  |   ข่าววันที่: 2018-08-11 |  อ่าน: 317 ครั้ง
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 พุทธศาสนิกชนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกิจกรรม “โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 16 ณ  วัดโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ/บุคลากร หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญทุกวันพระ เพื่อสวดมนต์ สมาทานศีล ปฏิบัติตนยึดมั่นในหลักธรรมของศีล 5 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,817)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,106) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,104) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,029) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (947) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (920) หน้าที่รับผิดชอบ.. (886) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (870) โครงการ/แผนงาน.. (789) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (779) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (765) งบทดลอง พ.ค.61.. (683) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (675) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (648) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (605) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (600) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (598) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (585) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (543) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (541)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110