“โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 16

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

“โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 16 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2018-08-14  |   ข่าววันที่: 2018-08-11 |  อ่าน: 473 ครั้ง
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 พุทธศาสนิกชนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกิจกรรม “โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 16 ณ  วัดโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ/บุคลากร หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญทุกวันพระ เพื่อสวดมนต์ สมาทานศีล ปฏิบัติตนยึดมั่นในหลักธรรมของศีล 5 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,186)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,423) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,370) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,318) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,315) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,169) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,073) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,067) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,065) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (946) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (939) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (907) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (846) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (840) งบทดลอง พ.ค.61.. (826) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (786) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (754) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (737) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (732) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (722)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110