“โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 16

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

“โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 16 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-08-14  |   ข่าววันที่: 2018-08-11 |  อ่าน: 234 ครั้ง
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 พุทธศาสนิกชนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกิจกรรม “โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 16 ณ  วัดโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ/บุคลากร หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญทุกวันพระ เพื่อสวดมนต์ สมาทานศีล ปฏิบัติตนยึดมั่นในหลักธรรมของศีล 5 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,501)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (924) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (894) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (843) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (750) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (749) หน้าที่รับผิดชอบ.. (742) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (653) โครงการ/แผนงาน.. (612) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (602) งบทดลอง พ.ค.61.. (556) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (537) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (532) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (496) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (483) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (476) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (441) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (421) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (413) ปล่อยลูกปูม้า คืนสู่ทะเล.. (412)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110