กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

การปล่อยปูม้าระยะ Megalopa – Young crab ลงสู่แม่น้ำตากใบ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจา...

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2021-11-22  |   ข่าววันที่: 2021-11-16  |  46 ครั้ง
การปล่อยปูม้าระยะ Young Crab กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2021-10-21  |   ข่าววันที่: 2021-10-21  |  77 ครั้งการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยขนาดโพสท์ลาร์ว่า 20 (P20) จำนวน 2,000,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำตากใบบริเวณท่าน้ำสะ...

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2021-08-25  |   ข่าววันที่: 2021-08-25  |  199 ครั้งการปล่อยกุ้งกุลาดำขนาด 1 กรัมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนใต้ 2564...

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2021-08-17  |   ข่าววันที่: 2021-08-13  |  162 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110