ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-08-02  |   ข่าววันที่: 2018-08-02 |  อ่าน: 209 ครั้ง
 

          วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ได้ดำเนินการปล่อยพันธ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,000,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนราธิวาส ณ คลองตากใบ บริเวณบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่เข้าร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,490)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (918) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (888) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (832) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (744) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (743) หน้าที่รับผิดชอบ.. (735) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (641) โครงการ/แผนงาน.. (605) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (597) งบทดลอง พ.ค.61.. (552) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (526) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (524) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (490) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (478) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (471) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (437) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (414) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (408) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (406)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110