ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-08-02  |   ข่าววันที่: 2018-07-21 |  อ่าน: 160 ครั้ง
 

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส นำโดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ได้ต้อนรับนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีเยาวชนในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 120 คน เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ลงสู่คลองตากใบ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,446)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (895) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (857) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (805) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (718) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (715) หน้าที่รับผิดชอบ.. (708) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (618) โครงการ/แผนงาน.. (589) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (574) งบทดลอง พ.ค.61.. (538) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (518) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (504) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (482) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (468) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (457) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (416) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (403) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (396) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (394)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110