พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.10

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.10 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-08-02  |   ข่าววันที่: 2018-07-25 |  อ่าน: 194 ครั้ง
 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดพิธีปล่อยลูกพันธ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 3,000,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ คลองตากใบ บริเวณบ้านท่าพรุ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ อ.ตากใบเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ เป็นจำนวนมาก 

         การดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 3,000,000 ตัว ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามโครงการ "ปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง " ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานราชการในทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ ในการจัดพิธีดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติ และการปลูกไม้โกงกางในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมไปจนถึงการส่งมอบซั้งให้แก่ตัวแทนเกษตรกรประมงในพื้นที่ อ.ตากใบ ให้นำไปวางในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการประมงต่อไป

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,461)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (901) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (865) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (816) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (726) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (723) หน้าที่รับผิดชอบ.. (713) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (623) โครงการ/แผนงาน.. (593) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (582) งบทดลอง พ.ค.61.. (542) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (520) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (509) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (482) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (469) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (461) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (426) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (404) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (398) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (398)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110