“กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

“กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2018-06-29  |   ข่าววันที่: 2018-06-29 |  อ่าน: 626 ครั้ง
 

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานประมงอำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอเมืองนราธิวาสและโรงเรียนบางมะนาว ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส บริเวณอ่าวมะนาว หมู่ที่ 1 บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีท่านนายอำเภอเมืองนราธิวาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,080)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,261) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,256) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,241) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,188) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,091) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,019) หน้าที่รับผิดชอบ.. (998) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (953) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (884) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (860) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (841) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (782) งบทดลอง พ.ค.61.. (779) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (768) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (724) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (711) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (685) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (651) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (644)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110