ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2018-08-20  |   ข่าววันที่: 2018-08-08 |  อ่าน: 783 ครั้ง
 

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองนราธิวาส คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งทะเล 2 ชนิด ได้แก่ กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,000,000 ตัว และกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ณ บริเวณชายทะเลหาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมงในพื้นที่ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้คงอยู่คู่ทะเลไทยสืบไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,274)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,509) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,447) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,361) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,355) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,209) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,144) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,125) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,120) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (1,018) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (996) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (934) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (886) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (874) งบทดลอง พ.ค.61.. (855) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (813) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (783) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (776) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (768) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (763)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110