โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-18  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 333 ครั้ง
 

       วันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยนักวิชาการประมง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร”การสร้างความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน ๓๐ ราย ในการนี้ นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐