การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแบบครบวงจร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแบบครบวงจร 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-20  |   ข่าววันที่: 2019-02-08 |  อ่าน: 382 ครั้ง
 

      วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากประมงอำเภอมายอ ได้เข้าให้ความรู้และสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนเคลื่อนที่ (Mobile Hatcheries) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลาส้มบ้านควนหยี หมู่ ๓ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ในโครงการการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแบบครบวงจร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐