พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหารวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหารวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว         วันที่ 7 กรกฏาคม  2565  เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายสุมิตร มาหะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ   จิตอาสา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหารวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 70 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่    28 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล ซึ่งมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีฯ โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 300,000 ตัว กุ้งก้ามกราม      จำนวน 200,000 ตัว  ณ บริเวณคลองราเกาะ หมู่ 2 บ้านราเกาะ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

     ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐    ifpattani@gmail.com   ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๔   ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๕   แฟนเพจ