กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ           วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี สำนักงานประมงอำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กรมการปกครอง  ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช (ยี่สกเทศ ตะเพียน) ขนาด 2-3 นิ้ว จำนวน 4,000 ตัว  โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ  ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

     ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐    ifpattani@gmail.com   ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๔   ๐-๗๓๓๓-๐๙๘๕   แฟนเพจ