ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการrพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 4 อ.เมืองสตูล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการrพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 4 อ.เมืองสตูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-23  |   ข่าววันที่: 2019-02-21 |  อ่าน: 344 ครั้ง
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล มอบหมายให้ นายณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการrพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 4 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองสตูล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสตูล โดยมีนายประชิต ตรีพลอักษร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และนายสุภกิจ เหรียญกิจการ ประมงอำเภอเมือง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล มอบหมายให้ นายณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการrพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 4 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองสตูล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสตูล โดยมีนายประชิต ตรีพลอักษร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และนายสุภกิจ เหรียญกิจการ ประมงอำเภอเมือง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110