ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการrพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 3 อ.ท่าแพ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการrพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 3 อ.ท่าแพ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-23  |   ข่าววันที่: 2019-02-20 |  อ่าน: 333 ครั้ง
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล นายณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการrพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิพอเพียง หมู่ที่ 8 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสตูล โดยมีนายประชิต ตรีพลอักษร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และนางกฤษณี ศรีวัฒนเวช ประมงอำเภอท่าแพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110