โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง จังหวัดสตูล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง จังหวัดสตูล 

งานโครงการ

 เผยเเพร่: 2018-03-28  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 646 ครั้ง
 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ดร. กาญจนรี  พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ   นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  นายอาคม  ชุ่มธิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช  และ ดร. มาลาศรี  คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน  ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สระน้ำหนองนบใหญ่  หมู่ที่ 5,9,13  ตำบลละงู  อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล  คณะกรรมการแหล่งน้ำ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้ในบริเวณแหล่งน้ำด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110