กิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่ากระอาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

กิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่ากระอาน  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |   ข่าววันที่: 2021-07-28 |  อ่าน: 155 ครั้ง
 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล โดยมีนางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผอ.ศพจ.สตูล ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่ากระอาน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการในจังหวัดสตูล ร่วมกันปล่อยพันธุ์เต่ากระอานจำนวน 200 ตัว สู่คลองละงู ณ หาดทอนดูกัง ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โดยคลองละงูเป็นแหล่งอาศัยในธรรมชาติของเต่ากระอาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110