ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 18/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 18/2565 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-11.00 น. นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง เพื่อติดตาม ปรับปรุงตามข้อเสนอการตรวจประเมินของชุด FIT ครั้งที่ 2/2565 ทบทวนความรู้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual ชี้แจงเน้นย้ำแบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง (ศจร.๑) ของแต่ละหน่วยงาน เน้นย้ำในการฝากลูกเรือผ่านระบบ E-285 แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ติดตามผลการตรวจสอบเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดตรัง ของเดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    131   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    122  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   110  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    109  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง ส...  90  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   87  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    81  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    78  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    77  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ