การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Flying Inspection Team : FIT) ครั้งที่ 2/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Flying Inspection Team : FIT) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-16.00 น. นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง ให้การต้อนรับนาวาเอกดรณ์ ทิพนันท์ หัวหน้าชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Flying Inspection Team : FIT) พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) ตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานด่านตรวจประมงตรัง พร้อมทั้งสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือถนอมวงศ์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และรับฟังปัญหา อุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    202   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    162  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    132  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    127  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    114  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    111  ให้การต้อนรับ นาวาเอกจงเจริญ แจ้งจุล รอง ผอ.กองสื่อสาร กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่...  99  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   92  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    88  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ