ประชุมประจำเดือนชุดสหวิชาชีพ ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 6/2566 


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 5/2566 


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 4/2566 


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 3/2566 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    131   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    122  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   110  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    109  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง ส...  90  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   87  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    81  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    78  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    77  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    72

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ