ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 16/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30-15.00 น.นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตรัง ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง เพื่อติดตาม ปรับปรุงผลการประเมินของชุด FIT ครั้งที่ 1/2565 และเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของชุด FIT ครั้งที่ 2/2565 ทบทวนความรู้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual ของแต่ละหน่วยงาน ชี้แจงเน้นย้ำแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ติดตามผลการตรวจสอบเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่แจ้งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดตรัง ของเดือนตุลาคม 2564-พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    152   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    145  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    94  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    92  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    91  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    90  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    88  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    84  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    75  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ลงพื้นที่จังหวัดต...  74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ