ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00-16.00 น.นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวด่านตรวจประมงตรัง ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดด่านตรวจประมงตรัง ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ติดตามผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2564-พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2/2565 ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    133   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    124  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   113  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง ส...  93  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    82  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    82  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    80  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    71  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ