ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00-11.30 น.

นายภาสกร นบนอบ หัวด่านตรวจประมงตรัง ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ในการตรวจเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามแนวทางของกรมประมง และมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดตรัง ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ