ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00-16.30 น.

นายภาสกร นบนอบ หัวด่านตรวจประมงตรัง ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านตรวจประมงตรัง ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1/2565 และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2564 มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดตรัง ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    172   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    136  ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การทำประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมายภายใต้คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ   103  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    101  ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเหตุอื่นบนเรือประม...  100  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    95  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    89  ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   86  รายงานประจำปี 2564 ด่านตรวจประมงตรัง   85  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ