วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกด้านประมง Zoning by Agri-Map อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกด้านประมง Zoning by Agri-Map อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-21  |   ข่าววันที่: 2018-06-20 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประมงอำเภอเซกา ออกติดตามให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงปลาในฤดูฝน พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกด้านประมง Zoning by Agri-Map โดยเป็นเกษตรกรจาก อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 64 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130