วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจง แนะนำให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิต แนวทางการลดต้นทุน และการเชื่อมโยงตลาด แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ จำนวน 79 ราย ณ ศพก. บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจง แนะนำให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิต แนวทางการลดต้นทุน และการเชื่อมโยงตลาด แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ จำนวน 79 ราย ณ ศพก. บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-27  |   ข่าววันที่: 2018-06-26 |  อ่าน: 274 ครั้ง
 

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจง แนะนำให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิต แนวทางการลดต้นทุน และการเชื่อมโยงตลาด แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ จำนวน 79 ราย ณ ศพก. บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130