วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรก่อนการดำเนินงานแก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาดุกบิ๊กอุย) ปี 2562 จำนวน 41 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน .. [2021-09-10 ] วันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหน.. [2021-08-29 ] เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดหนองคายในครั้งนี้ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ .. [2020-07-31 ] วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2020-06-09 ] วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดห.. [2018-12-19 ] วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2018-12-19 ] รายงาน งบทดลองเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2561.. [2018-10-12 ] วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2018-08-29 ] วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล.. [2018-05-25 ] นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ น.. [2018-02-22 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรก่อนการดำเนินงานแก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาดุกบิ๊กอุย) ปี 2562 จำนวน 41 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 เผยเเพร่: 2018-02-22  |  อ่าน: 413 ครั้ง