บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

นางสาวปวีณา ผิวขำ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางชลธิชา พิชคำ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางพิสมัย พงษ์ไทย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ