บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย
นายอนุพงษ์ สนิทชน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางชลธิชา พิชคำ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางพิสมัย พงษ์ไทย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130