วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-21  |   ข่าววันที่: 2018-06-20 |  อ่าน: 832 ครั้ง
 

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,500 ตัว และลูกพันธุ์ปลานิล ขานด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,500 ตัว และจัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ พร้อมกับแจกสมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ,เอกสารเผยแพร่ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อำเภอรัตนวาปี จำนวน 10 ราย ณ ศพก. บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130