วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-21  |   ข่าววันที่: 2018-06-20 |  อ่าน: 754 ครั้ง
 

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,500 ตัว และลูกพันธุ์ปลานิล ขานด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,500 ตัว และจัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ พร้อมกับแจกสมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ,เอกสารเผยแพร่ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อำเภอรัตนวาปี จำนวน 10 ราย ณ ศพก. บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,398)  ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,320) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,478) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,201) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,166) นางชลธิชา พิชคำ.. (1,055) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (1,003) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (986) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (969) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (963) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (918) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (877) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (851) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (808) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (799) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (780) ปลาประจำหน่วยงาน.. (775) วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิช.. (754) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2560.. (745) งบทดลองเดือนมกราคม 2560.. (744)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130