วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ขอขมาและขอพร เป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ เริ่มจากการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เจ้าหน้าที่รดน้ำดำหัวขอพร เป็นการอวยพร ให้มีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ขอขมาและขอพร เป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ เริ่มจากการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เจ้าหน้าที่รดน้ำดำหัวขอพร เป็นการอวยพร ให้มีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ขอขมาและขอพร เป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ เริ่มจากการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เจ้าหน้าที่รดน้ำดำหัวขอพร เป็นการอวยพร ให้มีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร...  234   วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ...  203  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   184  วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีร...  180  วันที่ 7- 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดฝึก...  150  วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึก...  129  วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดหนองคายร่ว...  125  วันที่ 9 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย กลุ่มบร...  122  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32/2565   117  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ