วันที่ 9 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ประมงอำเภอเซกา ร่วมติดตามและประเมินผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม (แหล่งเก่า ปี2563) หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยคณะกรรมการแหล่งน้ำได้เปิดจำหน่ายขายบัตรจับปลา 2 ประเภท คือ 1. บัตรประเภทแห ราคา 200 บาท และ 2.บัตรประเภท ยอยก ราคา 300 บาท ชนิดปลาที่จับได้ เช่น ปลาตะเพียนขาว,ปลาจีน,ปลานิล ปลาไน ปลายี่สกเทศ เป็นต้น รายได้ที่ได้จากการขายบัตรจับปลาในครั้งนี้ คณะกรรมการจะนำไปปันผลให้กับสมาชิกโครงการฯ ตามกฎ/กติกาของแหล่งน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 9 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ประมงอำเภอเซกา ร่วมติดตามและประเมินผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม (แหล่งเก่า ปี2563) หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยคณะกรรมการแหล่งน้ำได้เปิดจำหน่ายขายบัตรจับปลา 2 ประเภท คือ 1. บัตรประเภทแห ราคา 200 บาท และ 2.บัตรประเภท ยอยก ราคา 300 บาท ชนิดปลาที่จับได้ เช่น ปลาตะเพียนขาว,ปลาจีน,ปลานิล ปลาไน ปลายี่สกเทศ เป็นต้น รายได้ที่ได้จากการขายบัตรจับปลาในครั้งนี้ คณะกรรมการจะนำไปปันผลให้กับสมาชิกโครงการฯ ตามกฎ/กติกาของแหล่งน้ำ วันที่ 9 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ประมงอำเภอเซกา ร่วมติดตามและประเมินผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม (แหล่งเก่า ปี2563) หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยคณะกรรมการแหล่งน้ำได้เปิดจำหน่ายขายบัตรจับปลา 2 ประเภท คือ 1. บัตรประเภทแห ราคา 200 บาท และ 2.บัตรประเภท ยอยก ราคา 300 บาท ชนิดปลาที่จับได้ เช่น ปลาตะเพียนขาว,ปลาจีน,ปลานิล ปลาไน ปลายี่สกเทศ เป็นต้น รายได้ที่ได้จากการขายบัตรจับปลาในครั้งนี้ คณะกรรมการจะนำไปปันผลให้กับสมาชิกโครงการฯ ตามกฎ/กติกาของแหล่งน้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ