ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย 152 หมู่ที่ 12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย 152 หมู่ที่ 12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-18  |   ข่าววันที่: 2021-03-18 |  อ่าน: 159 ครั้ง
 

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย 152 หมู่ที่ 12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130