วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" จำนวน 18 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 54,000 ตัว ณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้รับความร่วมจากเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้ง 18 รายเป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" จำนวน 18 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 54,000 ตัว ณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้รับความร่วมจากเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้ง 18 รายเป็นอย่างดี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-24  |   ข่าววันที่: 2021-03-23 |  อ่าน: 146 ครั้ง
 

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" จำนวน 18 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 54,000 ตัว ณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้รับความร่วมจากเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้ง 18 รายเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130