วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายลิขิต บังทัด ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด และคณะกรรมการโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองหวาย และเป็นพี่เลี้ยงในการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาตะเพียนให้กับกลุ่มคณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำหนองหวาย ซึ่งการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนชุดทดลองของคณะกรรมการฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายลิขิต บังทัด ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด และคณะกรรมการโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองหวาย และเป็นพี่เลี้ยงในการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาตะเพียนให้กับกลุ่มคณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำหนองหวาย ซึ่งการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนชุดทดลองของคณะกรรมการฯ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-17  |   ข่าววันที่: 2021-03-17 |  อ่าน: 222 ครั้ง
 

วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายลิขิต บังทัด ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด และคณะกรรมการโครงการธนาคารสัตว์น้ำหนองหวาย และเป็นพี่เลี้ยงในการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาตะเพียนให้กับกลุ่มคณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำหนองหวาย ซึ่งการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนชุดทดลองของคณะกรรมการฯประสบความสำเร็จด้วยดี และจะนำลูกปลาที่เพาะได้เข้าสู่กระบวนการอนุบาลต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130