ประชุม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย ปี 2562 - 2566

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย ปี 2562 - 2566 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-18  |   ข่าววันที่: 2018-09-18 |  อ่าน: 248 ครั้ง
 

วันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อ (ร่าง ) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยปี 2562 - 2566 และ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทสไทย ปี 2558 - 2562 ณ.ห้องประชุม กตส.1 ชั้น1 อาคารปรีดากรรณสูตร 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (976)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (864) @fisheries.. (713) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (658) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (644) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (598) @Dof.. (595) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (581) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (556) คำนิยม.. (535) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (533) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (531) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (521) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (512) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (505) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (498) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (487) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (481) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (476) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (449)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900