ประชุม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย ปี 2562 - 2566

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย ปี 2562 - 2566 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-18  |   ข่าววันที่: 2018-09-18 |  อ่าน: 334 ครั้ง
 

วันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อ (ร่าง ) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยปี 2562 - 2566 และ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทสไทย ปี 2558 - 2562 ณ.ห้องประชุม กตส.1 ชั้น1 อาคารปรีดากรรณสูตร 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,190)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,007) @fisheries.. (901) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (896) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (819) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (762) @Dof.. (748) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (725) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (713) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (668)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900