ประชุม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย ปี 2562 - 2566

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย ปี 2562 - 2566 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-18  |   ข่าววันที่: 2018-09-18 |  อ่าน: 186 ครั้ง
 

วันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อ (ร่าง ) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยปี 2562 - 2566 และ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทสไทย ปี 2558 - 2562 ณ.ห้องประชุม กตส.1 ชั้น1 อาคารปรีดากรรณสูตร 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (850)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (777) @fisheries.. (618) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (562) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (549) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (524) @Dof.. (514) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (482) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (456) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (453) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (452) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (438) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (432) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (431) คำนิยม.. (427) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (420) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (420) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (402) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (400) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (376)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900