ยินดีต้อนรับ

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ยินดีต้อนรับ 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-10-26  |   ข่าววันที่: 2018-10-26 |  อ่าน: 47 ครั้ง
 

ยินดีต้อนรับ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (909)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (819) @fisheries.. (660) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (605) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (603) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (563) @Dof.. (548) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (521) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (505) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (489) คำนิยม.. (488) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (487) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (483) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (469) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (461) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (459) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (450) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (439) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (437) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900