รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-11  |   ข่าววันที่: 2018-09-11 |  อ่าน: 307 ครั้ง
 

วันที่  3-4  และ 7  กันยายน 2561 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ที่จังหวัดชลบุรี,สมุทรปราการ,ฉะเซิงเทรา 

ในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโครงการสถานีเก้บรักษา,แปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป้นก๊าซแบบลอยน้ำ จาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,223)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,021) @fisheries.. (926) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (916) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (833) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (774) @Dof.. (767) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (745) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (726) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (688)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900