แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2016-12-27  |   ข่าววันที่: 2016-12-27 |  อ่าน: 583 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (884)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (801) @fisheries.. (639) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (583) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (580) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (549) @Dof.. (531) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (506) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (487) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (471) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (468) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (468) คำนิยม.. (460) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (451) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (446) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (439) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (433) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (421) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (419) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (395)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900