ร่วมจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการอวนติดตาปลาทูในช่วงมาตรการปิดอ่าว

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ร่วมจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการอวนติดตาปลาทูในช่วงมาตรการปิดอ่าว 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-11  |   ข่าววันที่: 2017-01-04 |  อ่าน: 584 ครั้ง
 

วันที่ 4-6 มกราคม 2560 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ร่วมจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงอวนติดตาปลาทูที่ทำการประมงในพื้นที่มาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากรปลาทู

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,225)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,027) @fisheries.. (929) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (918) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (834) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (778) @Dof.. (767) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (747) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (730) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (690)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900