ร่วมจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการอวนติดตาปลาทูในช่วงมาตรการปิดอ่าว

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ร่วมจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการอวนติดตาปลาทูในช่วงมาตรการปิดอ่าว 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-11  |   ข่าววันที่: 2017-01-04 |  อ่าน: 412 ครั้ง
 

วันที่ 4-6 มกราคม 2560 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ร่วมจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงอวนติดตาปลาทูที่ทำการประมงในพื้นที่มาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากรปลาทู


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,076)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (931) @fisheries.. (791) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (735) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (696) @Dof.. (668) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (655) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (628) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (620) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (596) คำนิยม.. (589) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (584) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (569) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (564) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (553) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (550) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (542) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (539) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (527) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (501)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900