เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดการปริมาณการทำประมงที่เหมาะสม (Fisheries Capacity Management)

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดการปริมาณการทำประมงที่เหมาะสม (Fisheries Capacity Management) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-27  |   ข่าววันที่: 2016-11-22 |  อ่าน: 311 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดการปริมาณการทำประมงที่เหมาะสม (Fisheries Capacity Management)


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (992)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (875) @fisheries.. (724) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (668) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (650) @Dof.. (612) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (606) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (588) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (566) คำนิยม.. (550) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (543) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (538) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (527) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (518) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (511) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (503) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (492) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (489) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (483) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (457)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900