การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงปากบารา

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-04  |   ข่าววันที่: 2018-06-04 |  อ่าน: 405 ครั้ง
 

วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปากบารา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการมีความเข้าใจตรงกันสามารถปฏิบตัิได้ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาทั้งสองฝ่าย โดยมีตัวแทนจากชุดสหวิชาชีพจาอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมชี้แจง และมีเจ้าของเรือประมง ผู้ควบคุมเรือประมง ปละผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 98 คน จาก 11 ท่าเทียบเรือ ครอบคลุมพื้นที่ความผิดชอบของศูนย์ฯ การจัดประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือ และอเสนอแนะจากชาวประมงเพื่อใช้ในการบูรณาการดำเนินงานต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (955)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (910) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (771) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (764) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (696) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (535) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (517) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (507) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (485) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (470) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ.. (451) ประชุมประจำเดือน.. (438) ข้อกำหนดการแจ้งปิด VMS ได้กรณีใดบ้าง.. (433) การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง.. (405) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึการทำการประมง.. (372) รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา.. (357) การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก.. (344) อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง" .. (313) banner PIPO Pakbara.. (302) ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ.. (226)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110