การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงปากบารา

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-04  |   ข่าววันที่: 2018-06-04 |  อ่าน: 510 ครั้ง
 

วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปากบารา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการมีความเข้าใจตรงกันสามารถปฏิบตัิได้ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาทั้งสองฝ่าย โดยมีตัวแทนจากชุดสหวิชาชีพจาอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมชี้แจง และมีเจ้าของเรือประมง ผู้ควบคุมเรือประมง ปละผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 98 คน จาก 11 ท่าเทียบเรือ ครอบคลุมพื้นที่ความผิดชอบของศูนย์ฯ การจัดประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือ และอเสนอแนะจากชาวประมงเพื่อใช้ในการบูรณาการดำเนินงานต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (1,100)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (1,083) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (899) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (851) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (775) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (603) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (599) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (592) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (580) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (540)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110